Tổng hợp Thúy Nga Paris By Night Online [FULL]

0

Thúy Nga Paris còn được biết đến dưới cái tên chính thức là Thúy Nga Productions hoặc Trung tâm Thúy Nga là nhà tổ chức biểu diễn và sản xuất các sản phẩm băng đĩa ca múa nhạc lớn nhất của người Việt hải ngoại, trong đó có Asia Music Corp. & Asia Entertainment Inc., Vân Sơn Entertainment, Blue Ocean Music, Rainbow Entertainment, và Tinh Productions.

Sản phẩm nổi tiếng nhất của Trung tâm là các chương trình ca vũ nhạc kịch tổng hợp Paris By Night và các live show. Paris By Night là một Đại nhạc hội trực tiếp thâu hình và chương trình biểu diễn nghệ thuật của người Việt tại hải ngoại do Trung tâm Thúy Nga thực hiện và phát hành. Hiện nay, chương trình này có người dẫn chương trình chính thức là Nguyễn Ngọc NgạnNguyễn Cao Kỳ Duyên.

Mình xin tổng hợp các video thúy nga paris by night đã có link download nhưng nhiều khi dung lượng đĩa thúy nga full khá lơn nên các bạn cũng ngại down, mà nếu down dvdrip thì xem lại không sướng nên tại đây,bạn có thể xem VIDEO THÚY NGA PARIS BY NIGHT ONLINE :

1. THÚY NGA PARIS BY NIGHT số 1 ( đầu tiên )

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=lHCwoPof3U4[/pro-player]

2. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 76 – XUÂN THA HƯƠNG

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=B5U5xngjJtE[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=TfxKIr6vacA[/pro-player]

3. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 91 – HUẾ – SÀI GÒN – HÀ NỘI

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=Tq0SdlECAUU[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=Vd1dhjNMJTA[/pro-player]

4. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 92 – NHẠC YÊU CẦU

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=02J3BWVNu6E[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=lgon6CW3L-4[/pro-player]

5. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 93 – CELEBRITY DANCING

– Phần 1 :

Chưa up…

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=P_0I9IFysow[/pro-player]

– Tặng phẩm kèm theo phần cuối:

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=fqn__uMACWQ[/pro-player]

6. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 94 – 25 TH ANNIVERSARY

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=WCtdBNbmk4M[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=lp4PPv8tJIU[/pro-player]

7. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 95 – CÁM ƠN CUỘC ĐỜI

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=1udRcXGUKS4[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=W4TdBro0WLs[/pro-player]

8. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 97 – CELEBRITY DANCING 2

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=Uzm4_3viRoY[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=FBBEzZ5BU5k[/pro-player]

9. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 98 – FLY WITH US TO LAS VEGAS

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=C12IWLr2hII[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=-YNFAugFHMM[/pro-player]

10. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 99 – TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=djlhRhMA3_E[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=51_PZPV5FxU[/pro-player]

11. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 100 – GHI NHỚ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=M2o0HevJzZE[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=5I-lojdPVnA[/pro-player]

12. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 100 – VIP PARTY

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=TBNI_xq9YV8[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=qz3zPYMDCbw[/pro-player]

13. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 101 – HẠNH PHÚC ĐẦU NĂM

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=aKPa2znB1ME[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=wu8VUaOHFdc[/pro-player]

14. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 102 – NHẠC YÊU CẦU – TÌNH CA LAM PHƯƠNG

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=wD54xFqAh9Q[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=QSweUy_nzD0[/pro-player]

15. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 103 – TÌNH SỬ TRONG ÂM NHẠC VIỆT NAM

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=tcAEbGeBXbQ[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=qp9lftRm0TU[/pro-player]

16. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 104 – SỰ KHỞI ĐẦU – BEGINNING

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=fQEctKGVON8[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=mjH0sWNYNBc[/pro-player]

17. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 104 -VIP PARTY

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=WTn-QY8G-1w[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=5JdQPae-Axo[/pro-player]

18. THÚY NGA PARIS BY NIGHT 104 -VIP PARTY

– Phần 1 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=WTn-QY8G-1w[/pro-player]

– Phần 2 :

[pro-player width='450' height='335' type='video']http://www.youtube.com/watch?v=5JdQPae-Axo[/pro-player]

Share.

Leave A Reply